Privacybeleid
Desiredclick.com is eigendom van en wordt beheerd door Desired Click Team. Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Desired Click en u met betrekking tot deze website regelen. De term 'desiredclick.com' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website.De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
- De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Deze kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die op deze website worden gevonden of aangeboden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.
- Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.
- Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of waarvoor wij een licentie hebben. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan desiredclick.com, worden erkend op de website.
- Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak aangeboden om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
- U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van desiredclick.com. Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten of regelgevende instantie binnen


Annuleringsvoorwaarden-
Desired Click gelooft in het zo goed mogelijk helpen van haar klanten en heeft daarom een liberaal annuleringsbeleid. Onder dit beleid:
- Annuleringen worden alleen in overweging genomen als het verzoek wordt gedaan binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling. Een annuleringsverzoek wordt echter niet in behandeling genomen als de bestellingen zijn doorgegeven aan het operationele team en het operationele team het toewijzingsproces in gang heeft gezet. Annulering en terugbetaling van vergoedingen of kosten worden strikt geregeld door het Terugbetalingsbeleid van het bedrijf dat van tijd tot tijd wordt meegedeeld en bekendgemaakt.
- Er is geen annulering van bestellingen geplaatst onder de Same day delivery categorie.
- Er worden geen annuleringen aanvaard voor die producten/diensten die het marketingteam van Nybusiness.com heeft verkregen op speciale kortingen en aanbiedingen bij gelegenheden zoals Nieuwjaar, Pongal, Diwali, Onafhankelijkheidsdag, Stichtingsdag enz. Dit zijn beperkte aanbiedingen en daarom zijn annuleringen niet mogelijk.
Restitutiebeleid
Als je onze producten/diensten koopt, valt je aankoop onder onze 24-uurs geld-teruggarantie. Als je, om welke reden dan ook, niet helemaal tevreden bent met je aankoop, zullen we je het volledige aankoopbedrag terugbetalen, onder voorbehoud van aftrek voor juridische documenten of geleverde diensten. Om een terugbetaling onder deze garantie aan te vragen, moet je binnen de eerste 24 uur na je betaling contact met ons opnemen. Stuur gewoon een e-mail naar support@desiredclick.com. We betalen je graag 100% van je kosten terug binnen 24-72 uur na je restitutieverzoek. Privacybeleid In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Desired Click de informatie gebruikt en beschermt die u aan Desired Click verstrekt wanneer u deze website gebruikt.Desired Click doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Desired Click kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is herzien en van kracht sinds 01/01/2017. Wat we verzamelen: We kunnen de volgende informatie verzamelen
- Naam en functie
- Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
- Demografische informatie zoals woonplaats, postcode, voorkeuren en interesses
- Andere informatie die relevant is voor serviceaanvragen, klantenenquêtes en/of aanbiedingen
Wat we doen met de informatie die we verzamelen We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u de beste service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
- Interne administratie.
- We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
- We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn.
- Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor feedback of marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.


Seiligheid-
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Hoe we cookies gebruiken Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op jou als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op jouw behoeften, voorkeuren en afkeer door informatie over jouw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. We gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat ze ons in staat stellen om bij te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat liever doet. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de website. Links naar andere websites Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links gebruikt om onze website te verlaten, dient u er echter rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie. Beheer van uw persoonlijke gegevens U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:
- wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoek dan naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor promotionele doeleinden. Als een dergelijk vakje niet beschikbaar is, kunt u ervoor kiezen het formulier niet in te vullen. Door het ingevulde aanvraagformulier in te dienen, wordt u echter geacht afstand te hebben gedaan van uw recht en kan het bedrijf ervoor kiezen om van tijd tot tijd promotionele e-mails en materialen te sturen.
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u die interessant vindt. Als er vragen zijn over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Desired Click. Door de website desiredclick.com (de "website") te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden. De termen "u" en "Gebruiker" verwijzen naar iedereen die toegang heeft tot de website. Terwijl u door de website en de websites van Nybusiness bladert, kunt u toegang krijgen tot andere websites waarvoor andere gebruiksvoorwaarden gelden. Wanneer u deze sites gebruikt, bent u wettelijk gebonden aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze sites zijn geplaatst. Als er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden en de andere voorwaarden, gelden de andere voorwaarden met betrekking tot het gebruik van dergelijke pagina's. Desired Click kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd onder "Algemene voorwaarden". Uw gebruik van de website nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene voorwaarden en alle wijzigingen. Lees daarom deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd door op wijzigingen.

1) GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Desired Click verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website voor de vergoedingen, indien van toepassing, en onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven. De website en de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, gegevens, rapporten, meningen, afbeeldingen, foto's, grafieken, diagrammen, animaties en video's (de "Inhoud"), die worden weergegeven op de website, mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anders is toegestaan onder deze Algemene voorwaarden, stemt u ermee in om geen inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, op te slaan of weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, te verzenden, uit te zenden of te verspreiden onder wie dan ook, of voor enig commercieel doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Desired Click De inhoud is het exclusieve eigendom van Desired Click of haar licentiegevers, en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en andere product- en dienstnamen en logo's op de website en in de inhoud zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake handelsmerken en auteursrechten. Alle handelsmerken, servicemerken of logo's (gezamenlijk de "Merken") die op de website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of niet-gedeponeerde merken van Desired Click of anderen zijn. Niets op deze website mag worden beschouwd als verlening van een licentie of recht om een van de merken die worden weergegeven op de website te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Desired Click of een derde partij die eigenaar is van dergelijke merken. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken of enige andere inhoud is ten strengste verboden. Om toestemming te vragen voor het gebruik van inhoud of materiaal van Desired Click, kunt u contact opnemen met Desired Click op support@desiredclick.com. U mag de website niet gebruiken voor onwettige doeleinden. U zult alle redelijke verzoeken van de website aan Desired Click 's eigendomsbelangen in de website honoreren.

2) REGISTRATIE

Als onderdeel van het registratieproces moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen en de website voorzien van juiste, volledige en bijgewerkte informatie. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze overeenkomst, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw toegang.

3) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U bent volledig aansprakelijk voor activiteiten die u uitvoert in verband met uw browsen op en gebruik van de website. Als u ontevreden bent over de inhoud of de website of over deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid te stoppen met het gebruik van de inhoud en de website. Vanwege het aantal bronnen waarvan de inhoud afkomstig is en de potentiële risico's van elektronische distributie, kunnen er vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden in de inhoud en de website voorkomen.
Noch de website, noch desired click geeft garanties of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of actualiteit van of de resultaten die worden verkregen uit de toegang tot en het gebruik van de website, de eigen inhoud van de website, de andere inhoud of enig materiaal dat toegankelijk is (via een directe of indirecte hyperlink of anderszins) via de website. De website wijst hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik en van niet-inbreuk. Noch de website, noch Desired Click is aansprakelijk jegens de gebruiker of iemand anders voor enige onnauwkeurigheid, vertraging, onderbreking van de dienstverlening, fout of weglating, ongeacht de oorzaak, of voor enige schade als gevolg daarvan. In geen geval zal de website, Desired Click of een van hun licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verloren tijd, verloren geld, gederfde winst of goede wil, hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en ongeacht of dergelijke schade voorzien of onvoorzien is met betrekking tot het gebruik van de website. noch de website, noch een van zijn gelieerde ondernemingen, agenten of licentiegevers zal aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enig verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, of veroorzaakt door nalatigheid, onvoorziene omstandigheden buiten zijn controle bij het verkrijgen, compileren, interpreteren, rapporteren of leveren van de website en enige inhoud op de website of anderszins. in geen geval zal de website, zijn gelieerde ondernemingen, agenten of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen door u vertrouwend op dergelijke inhoud of de website.
De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van software van derden op de website en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens welke persoon of entiteit dan ook voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enig resultaat dat door dergelijke software wordt gegenereerd.


4) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Het is mogelijk dat u via hypertekst of andere computerlinks toegang krijgt tot websites die worden beheerd door andere personen dan de website Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend aangeboden voor uw referentie en gemak, en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaren van dergelijke websites. U stemt ermee in dat de website niet verantwoordelijk is voor de inhoud of werking van dergelijke websites en dat de website niet aansprakelijk is jegens u of enige andere persoon of entiteit voor het gebruik van websites van derden. Behalve zoals hieronder beschreven, impliceert of betekent een hyperlink van deze website naar een andere website niet dat de website de inhoud op die website of de exploitant of activiteiten van die site onderschrijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de mate waarin u inhoud van andere websites waarnaar u vanaf de website een koppeling plaatst, mag gebruiken.


5) DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verleent Desired Click het niet-exclusieve recht om al het materiaal te gebruiken dat door de gebruiker op de website wordt ingevoerd (met uitzondering van materiaal van derden dat via privé-e-mail wordt verzonden) in een van de gedrukte of elektronische publicaties van Desired Click ("Andere inhoud"). Gebruikers die materiaal invoeren op de website zijn verantwoordelijk voor de Andere inhoud. Noch de website, noch Desired Click heeft enige verantwoordelijkheid voor Andere inhoud, met inbegrip van de inhoud van berichten of informatie geplaatst door gebruikers of anderen, of voor de inhoud van informatie toegankelijk via directe of indirecte hyperlinks vanaf de website. De website behoudt zich echter het recht voor, al dan niet naar eigen goeddunken, om Andere inhoud die de website als illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast beschouwt, te beoordelen, te bewerken of te verwijderen. U mag geen materiaal via de website invoeren of verspreiden dat promotioneel van aard is, met inbegrip van verzoeken om geld of zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website. De gebruiker stemt ermee in om de website en Desired Click te vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheid, kosten, lasten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die de website, Desired Click , hun filialen, werknemers en bevoegde vertegenwoordigers kunnen oplopen als gevolg van een van beide: (i) de gebruiker inbreuk maakt op deze overeenkomst, of (ii) materiaal ingevoerd in de website met het gebruik van de schermnaam of wachtwoord van de gebruiker.

6) BETALINGEN, ANNULERING & TERUGBETALINGEN
Alle informatie, rapporten, inhoud en toegangsrechten die op de website zijn gekocht, kunnen niet worden terugbetaald. Wij als handelaar zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de weigering van autorisatie voor een Transactie, op grond van het feit dat de Kaarthouder de vooraf ingestelde limiet die van tijd tot tijd wederzijds door ons met onze acquiring bank is overeengekomen, heeft overschreden. Bestellingen die eenmaal zijn verwerkt, kunnen niet meer worden geannuleerd.


7) AANVULLENDE WETTELIJKE VOORWAARDEN
Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat zij of u deze beëindigt. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door de andere partij telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen van de beslissing om te beëindigen. Desired Click kan de Website of de beschikbaarheid ervan voor u te allen tijde beëindigen of wijzigen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de website en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de website. Het falen van de website, om aan te dringen op strikte naleving van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een latere niet-naleving van een dergelijke voorwaarde of bepaling. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u, en u mag uw rechten of verplichtingen aan niemand overdragen. Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Overeenkomst, uw rechten en verplichtingen, en alle acties die worden overwogen door deze Overeenkomst, vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Californië, alsof de Overeenkomst een contract was dat geheel is aangegaan en geheel is uitgevoerd binnen Californië, en alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Californië. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

8) ANTI-HACKING BEPALING
U stemt er uitdrukkelijk mee in deze Website niet te gebruiken op een manier of voor een doel dat verboden is door deze voorwaarden. Bovendien stemt u er uitdrukkelijk mee in om: (1) de Website te gebruiken voor enig doel dat verboden is door enige wet- of regelgeving, of om de schending van enige wet- of regelgeving te vergemakkelijken; (2) een "deep-link", "scraper", "robot", "bot", "spider", "data mining", "computercode" of enig ander geautomatiseerd apparaat, programma, tool, algoritme, proces of methodologie of handmatig proces met vergelijkbare processen of functionaliteit te gebruiken of proberen te gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de website of enige gegevens of inhoud die gevonden worden op of toegankelijk zijn via de website zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (3) op enigerlei wijze materialen of informatie op de website te verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk openbaar zijn gemaakt, hetzij door openbare weergave op de website, hetzij door toegankelijkheid via een zichtbare link op de website; (4) op enigerlei wijze andere maatregelen die worden gebruikt om de toegang tot de website of de inhoud daarvan te beperken of te voorkomen, te omzeilen of te omzeilen; (5) de beveiliging van de website te schenden of te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de website, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een server die verbonden is met deze website, door middel van hacking, password mining of op enige andere wijze; (6) de goede werking van de website of activiteiten op of via de website te verstoren of proberen te verstoren, inclusief het verkrijgen van toegang tot gegevens, inhoud of andere informatie voordat deze voor het publiek beschikbaar zijn op de website; (7) handelingen te verrichten of te trachten te verrichten die, naar het oordeel van de beheerders van deze website, een onredelijke of onevenredig grote belasting of belasting vormen of kunnen vormen voor de website of de infrastructuur van deze operatie.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Feleni AS. Registration number NO 983709893 VAT. Kleppevarden 93, 4350Kleppe, Norway


Contactgegevens:
E-mail: support@desiredclick.com